شرایط ترجمه و تایید مدارک

ژانویه 12, 2019
روزنامه رسمی

ترجمه روزنامه رسمی

اصل روزنامه رسمی یا کپی آن که توسط اداره روزنامه رسمی مهر برجسته خورده باشد قابل ترجمه و تایید است. پرینت آگهی های موجود در سایت […]
ژانویه 12, 2019
سرفصل دروس

ترجمه سرفصل دروس

سرفصل دروس (سیلابس)دانشگاهی غیرپزشکی با مهر شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و وزارت امورخارجه است.سرفصل‌های رشته های پزشکی با […]
ژانویه 12, 2019
کارت مهارت

ترجمه کارت و گواهی مهارت فنی حرفه ای

کارت‌های مهارت صادره از سازمان فنی‌و‌‌‌حرفه ای قابل ترجمه نیستند. با مراجعه به دفتر ترجمه رسمی و ارائه کارت، استعلام دوره های طی شده از سامانه […]
ژانویه 12, 2019
سند طلاق

ترجمه سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین که واقعه طلاق در آن […]
ژانویه 12, 2019
مدارک وزارت علوم 2

ترجمه مدارک دانشگاهی صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

مدارک صادره از دانشگاه های سراسری، پیام نور، غیر انتفاعی و علمی کاربردی برای تایید دادگستری و وزارت امور خارجه نیازمند تاییدیه وزارت علوم هستند. روند […]
ژانویه 12, 2019
دانشنامه آزاد 2

ترجمه مدارک دانشگاه آزاد

ریزنمرات و دانشنامه های صادره دانشگاه آزاد در صورتیکه شماره رهگیری و مهروامضای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشند قابل ترجمه و تایید هستند. […]
ژانویه 12, 2019
کارت معافیت

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت

کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر با اصل آن قابل ترجمه تأیید […]
ژانویه 12, 2019
گواهی عدم سو پیشینه

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

شرایط لازم جهت ترجمه رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه گواهی عدم سوپیشینه : از تاریخ صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد
ژانویه 12, 2019
سند ملک

ترجمه اسناد مالکیت

شرایط لازم برای ترجمه و تایید اسناد ملکی دفترچه ای و تک برگی :بازداشت نباشد تمام انتقالیها, مهرو امضای دفتر ثبت داشته باشند کپی برابر با […]