دارالترجمه انگلیسی ترجمه انگلیسی

خدمات بخش زبان انگلیسی دفتر ترجمه رسمی پویامهر :

– ترجمه رسمی انواع مدارک شخصی، شغلی، شرکتی، مالی، تحصیلی، پزشکی و .. 

– ترجمه غیررسمی انواع مقالات، پایان نامه، رزومه، بروشور، کاتالوگ، سایت

– اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه

– برابر اصل نمودن پاسپورت 

– پر کردن فرم سفارت

–حضور در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق

– اخذ تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش

– ارائه خدمات جهت دریافت تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان نظام پزشکی، روزنامه رسمی