ترجمه ترکی آذری

خدمات بخش زبان ترکی آذری دفتر ترجمه رسمی پویامهر :

– ترجمه رسمی انواع مدارک شخصی، شغلی، شرکتی، مالی، تحصیلی، پزشکی و .. 

– ترجمه غیررسمی انواع مقالات، پایان نامه، رزومه، بروشور، کاتالوگ، سایت

– اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه
– برابر اصل نمودن پاسپورت
– اخذ تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش
– ارائه خدمات جهت دریافت تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان نظام پزشکی، روزنامه رسمی