انواع ترجمه

 ترجمه ها در دارالترجمه به صورتهای زیر انجام می شود:

ترجمه مکتوب رسمی:

ترجمه‌ای که توسط مترجم رسمی در سربرگ‌ قوه قضاییه انجام و توسط وی مهر و امضا می‌شود. انواع اسناد و مدارک رسمی جهت ارائه به سفارتخانه‌ها، مراجع داخلی یا طرف‌های تجاری خارجی معمولاً به این نوع ترجمه نیاز دارند.

برای انجام ترجمه رسمی مدارک لازم است اصل مدارک به دارالترجمه ارائه گردد. اگر تنها نیاز به ترجمه با مهر مترجم رسمی دارید می توانید اصل مدارک را همراه خود بیاورید و پس از رویت مترجم رسمی و تهیه کپی مورد نیاز اصل را با خود ببرید. در صورتیکه که نیاز به اخذ تاییدات دادگستری و خارجه داشته باشید اصل مدارک باید به همراه ترجمه ها به دادگسری و وزارت امور خارجه ارسال گردد.

ترجمه مکتوب غیررسمی:

 ترجمه‌ای است که توسط مترجم  انجام گردیده و در برگه A4 سفید و بدون مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضاییه و یا بصورت فایل ورد یا پی دی اف تحویل مشتری می‌شود. ترجمه‌های دانشجویی، مکاتبات شرکت‌ها، و ترجمه داستان و رمان، رزومه و … از جمله نمونه‌های ترجمه غیررسمی هستند.

نکته: قیمت ترجمه‌های غیررسمی بر مبنای کلمه ای محاسبه می گردد. بدین منظور فایل ترجمه را با ایمیل، تلگرام یا واتس اپ ارسال بفرمایید تا هزینه و زمان تحویل محاسبه و اعلام گردد. قیمت‌ها با توجه به نوع و میزان تخصصی بودن متن و فوریت تعیین می‌شوند.

ترجمه شفاهی رسمی:

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی در دفاتر اسناد رسمی و دادگاه‌ها توسط مترجم رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود

ترجمه شفاهی غیررسمی:

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی توسط مترجم رسمی یا غیررسمی در جلسات تجاری، سمینارها، مذاکرات تلفنی، و غیره انجام می‌شود.